U bevindt zich hier:Start >> Aanvraag feesten en fuiven

Meldingsformulier feesten en fuiven

Organiseert u of uw vereniging binnenkort een publiek toegankelijke feest of fuif in Pepingen? Vul dan min. 3 maanden op voorhand onderstaand meldingsformulier in. Na advies van de politie, sturen wij u een door de burgemeester goedgekeurd formulier terug.

OPGELET: naast dit meldingsformulier moet u ook verplicht dit formulier voor FOD Binnenlandse Zaken invullen indien u werkt met fuifcoach/fuifstewards.
Dit ingevulde en ondertekende formulier bezorgen wij aan de burgemeester voor ondertekening. Na ondertekening sturen wij dit door naar de politie voor controle, die het op hun beurt bezorgt aan FOD Binnenlandse Zaken.

Gegevens fuif of feest:
*
*
*
*
Kies een datum*
*
*
*
*

*
Locatie:
Erkende bewakingsfirma:

*
Indien geen bewakeningsfirma, gelieve alle gegevens van fuifcoach en fuifstewards correct in te vullen.
Het aantal fuifstewards is afhankelijk van de categorie waarbinnen de fuif valt.

OPGELET: de fuifcoach en fuifstewards mogen geen beroep uitoefenen bij politie, leger of beveiliging, en mogen niet
gekend zijn bij de politie. In deze gevallen zal steeds een negatief advies volgen.

Gegevens fuifcoach (= hoofdverantwoordelijke):
*
*
*
*
*
Kies een datum*
*
Gegevens fuifsteward 1:
*
*
*
*
*
Kies een datum*
Gegevens fuifsteward 2:
*
*
*
*
*
Kies een datum*
Gegevens fuifsteward 3:
Kies een datum
Gegevens fuifsteward 4:
Kies een datum
Formulier voor FOD Binnenlandse Zaken
Vul dit formulier in met de gegevens van jullie fuifcoach en fuifstewards
Fuifreglement
Klik hier voor meer info over het gemeentelijk feest- en fuifreglement

*
Categorie van de fuif*
*
Geluidsnormen
OPGELET: de burgemeester geeft geen toelating voor geluidsniveau luider dan 95dB !

Meer informatie op www.lne.be/geluidsnormen of www.helpzenietnaardetuut.be

*
Geluidsmeter/geluidsbegrenzer

*
Aanvraag materialen van de gemeentelijke uitleendienst
*


Verzekeringen
Verkeersmaatregelen
Zijn er bepaalde verkeersmaatregelen die u wenst te nemen? Bijvoorbeeld: afzetten van straten/pleinen,
parkeerverbod, ...
Publiciteit*
*
EHBO
*
*
Opmerkingen of vragen: