U bevindt zich hier:Start >> Bestuur > Gemeenteraad > Agenda

Agenda gemeenteraad + OCMW-raad

28 januari 2020

De voorzitter van de gemeenteraad en OCMW-raad maakt bekend dat de vergaderingen van de gemeenteraad en de OCMW-raad aaneensluidend zullen doorgaan op dinsdag 28 januari 2020 om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis, Ninoofsesteenweg 116, 1670 Pepingen.


Vragenmoment van de inwoners

Gemeenteraad - Openbare zitting

 1. Goedkeuring van het verslag van de zitting 17 december 2019.
 2. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein door Fluvius. Periode 2020-2021-2022 – Aanpassing – Goedkeuring.
 3. Privaat patrimonium – Aanleg parking O.C. Huize Terloo – Kareelstraat 2 te Bellingen. Het verlenen van een “in-house” opdracht aan Haviland Intercommunale IgSv. Goedkeuring van de voorwaarden voorzien in de overeenkomsten “Studie, Ontwerp en Werfopvolging en “Veiligheidscoördinatie – Ontwerp- & Verwezenlijking” tussen de gemeente Pepingen en Haviland Intercommunale IgSv.
 4. Financiën – OCMW Pepingen – Budget 2019 - Budgetwijziging 1. Goedkeuring.
 5. Aanleg Fietspad Hoesnaek/Huttestraat – deel 2 rioleringswerken + fietspaden. Principebeslissing – Kostprijsraming. Goedkeuring.
 6. Kerkenbeleidsplan Pepingen – Aanpassing. Goedkeuring.
 7. Milieu - Goedkeuring overeenkomst voor de opmaak van een intergemeentelijk “Sustainable Energy and Climate Action Plan” kortweg SECAP (gemeentelijk energie- en klimaatactieplan), door de Provincie Vlaams-Brabant.
 8. Goedkeuring van het wegentrace en rooilijn omgevingsaanvraag tot verkavelen – plan+ - Oudenaaksestraat – dossier nr. 2019/00088vk.

OCMW-raad - Openbare zitting

 1. Verslag van de vergadering van 17 december 2019 - Goedkeuring.
 2. Evaluatie Welzijnskoepel West Brabant - Goedkeuring.
 3. Kennisgevingen