U bevindt zich hier:Start >> Bestuur > Gemeenteraad > Agenda

Agenda gemeenteraad + OCMW-raad

17 december 2019

De voorzitter van de gemeenteraad en OCMW-raad maakt bekend dat de vergaderingen van de gemeenteraad en de OCMW-raad aaneensluidend zullen doorgaan op dinsdag 17 december 2019 om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis, Ninoofsesteenweg 116, 1670 Pepingen.


Vragenmoment van de inwoners

Gemeenteraad - Openbare zitting

 1. Goedkeuring van het verslag van de zitting 26 november 2019.
 2. Aanvullende belasting op de Personenbelasting (APB) – 2020 – 2025. Goedkeuring.
 3. Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 2020 – 2025. Goedkeuring.
 4. Belasting – Woonbeleid – belasting op tweede verblijven – aanslagjaar 2020-2025. Goedkeuring.
 5. Woonbeleid – Intergemeentelijk reglement leegstaande woningen en gebouwen. Goedkeuring.
 6. Woonbeleid – Reglement leegstandsheffing op leegstaande gebouwen en woningen – Aanslagjaar 2020 – 2025. Goedkeuring.
 7. Woonbeleid – Activeringsheffing onbebouwde percelen – Grond- en pandenbeleid – dienstjaar 2020-2025. Goedkeuring.
 8. Personeel – Rechtspositieregeling – Verhoging werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques. Goedkeuring.
 9. AGB Pepingen – Beleids- en beheerscyclus – budgetwijziging 1 van het budget 2019 – Goedkeuring.
 10. AGB Pepingen – Beleids- en beheerscyclus – Meerjarenplan 2020 – 2025 – goedkeuring.
 11. Beleids- en beheerscyclus – Meerjarenplan 2020 – 2025 – Gemeente & OCMW Pepingen – goedkeuring.
 12. Ontwikkelingssamenwerking – verdeling van het subsidiebudget 2019 – goedkeuring.
 13. Cultuur – Toerisme Vlaams-Brabant vzw – Verderzetting convenant betreffende de toeristische werking in de regio Groene Gordel 2020– 2025 – goedkeuring.
 14. Cultuur – deelname IOED – statuten, doelstellingen en begroting- aanduiding vertegenwoordiging. Goedkeuring.
 15. Woonbeleid – sociale huisvesting – Project Kam – voorwaarden overname door Woonpunt Zennevallei en afsluiten sociaal woonbeleidsconvenant. Goedkeuring.
 16. Milieu – Deelname project UNIZAK: Invoering van een uniforme restafvalzak en GFT-zak in de 19 gemeenten van Intradura, vanaf 2021. Goedkeuring.

OCMW-raad - Openbare zitting

 1. Verslag van de vergadering van 26/11/2019 - goedkeuring
 2. Personeel - Rechtspositieregeling - Verhoging werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques. Advies.
 3. OCMW Pepingen - Beleids- en beheerscyclus - Meerjarenplan 2020 - 2025. Vaststelling.
 4. Sociale huisvesting - Project De Zagerij / Kamstraat - overzetting naar Project Kam - princiepsbeslissing overname en overeenkomst Woonpunt Zennevallei. Goedkeuring
 5. Personeel - Rechtspositieregeling - Verhoging werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques. Goedkeuring
 6. Geïntegreerd breed onthaal - projectaanvraag 2020 - engagement. Goedkeuring
 7. Kennisgevingen