U bevindt zich hier:Start >> Bestuur > Gemeenteraad > Agenda

Agenda gemeenteraad + OCMW-raad

4 augustus 2020

De voorzitter van de gemeenteraad en OCMW-raad maakt bekend dat de vergaderingen van de gemeenteraad en de OCMW-raad aaneensluidend zullen doorgaan op dinsdag 4 augustus 2020 om 19u30 in zaal De Kring, Kareelstraat 11 - 1674 Pepingen.
 

Gemeenteraad - Gesloten zitting

 1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 23 juni 2020.
 2. Personeel - Geïntegreerd organogram gemeente en OCMW – Goedkeuring.
 3. Aanleg fietspad Hoesnaek/Huttestraat – deel 2 – rioleringswerken – Voorontwerpnota aanleg riolering in Hoesnaek en Kamstraat – Kostprijsraming – Aandeel gemeente Pepingen – Goedkeuring.
 4. Openbare werken – Overheidsopdracht – Aankoop grasverzamelwagen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
 5. Gemeenschappelijk dienstreglement Regiobib Pajottenland & Zennevallei. Goedkeuring
 6. Sport – organisatie kampioenenviering en uitreiking van de sportprijs 2020 – afwijkingen omwille van de coronacrisis. Goedkeuring.
 7. Kerkfabriek Sint Martinus Pepingen – Rekening  2019. Advies.
 8. Kerkfabriek Sint Augustinus Beert – Rekening 2019. Advies.
 9. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Bellingen - Rekening 2019. Advies.
 10. Kerkfabriek Sint Theodardus Bogaarden - Rekening 2019. Advies.
 11. Kerkfabriek Heilige Bernardus Heikruis– Rekening 2019. Advies.
 12. Kerkfabriek Sint Amandus Elingen – Rekening 2019. Advies.
 13. Personeel – Organisatie vervanging van de algemeen directeur bij gewettigde afwezigheid. Aanpassing.  Goedkeuring.

Toegevoegd punt namens de fracties CD&V, DVP en N-VA

VRIJE TIJD – Plan met vijf maatregelen om verenigingen extra te ondersteunen met billijke verdeling noodfondssubsidie Vlaamse Regering. Tijdelijk subsidiereglement ‘coronafonds specifieke noden voor cultuur, jeugd en sport’. Tijdelijk subsidiereglement ‘zomerkampen’. Oprichting beoordelingscommissie/werkgroep. Goedkeuring.

Toegevoegd punt wegens hoogdringendheid vanwege de burgemeester

Covid 19 – Politiebesluit van 30 juli 2020 dat hierna opgesomde lokale beperkende maatregelen oplegt aan de burger van en de bezoeker aan onze gemeente met het oog op het inperken van de verspreiding van het COVID-19 virus en dit tot 31 augustus 2020. Bekrachtiging

OCMW-raad - Gesloten zitting

 1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 23 juni 2020.
 2. Personeel - Geïntegreerd organogram gemeente en OCMW – Goedkeuring.
 3. Personeel – Organisatie vervanging van de algemeen directeur bij gewettigde afwezigheid. Aanpassing.  Goedkeuring.