U bevindt zich hier:Start >> Erfrechtverklaring

Erfrechtverklaring

Het vroegere attest van erfrechtverklaring voor het deblokkeren van tegoeden en rekeningen van een overledene is midden 2009 afgeschaft en vervangen door het attest van erfopvolging. De gemeente is dus niet meer bevoegd om dit attest af te leveren.
 
Volgens artikel 1240 bis van het Burgerlijk Wetboek (in werking sinds 29 mei 2009) kan je overgaan tot de deblokkering van tegoeden en rekeningen van een overledene op vertoon van:

  • een akte van bekendheid opgemaakt door de notaris
  • een attest van erfopvolging afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor van de FOD Financiën

Via onderstaande website wordt alles duidelijk uitgelegd:
http://www.minfin.fgov.be/portail2/nl/themes/family/decease/bank-account.htm