U bevindt zich hier:Start >> Geboorte

Geboorte

De aangifte van de geboorte gebeurt bij de burgerlijke stand van de gemeente waar je kindje is geboren, en dit binnen de 15 dagen na de bevalling.
Is de laatste dag een zaterdag, zondag of een feestdag, dan wordt die termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De aangifte gebeurt in principe door de vader en/of moeder. Indien de vader niet gehuwd is met de moeder kan hij niet alleen de aangifte van de geboorte doen, tenzij het kind door hen beiden werd erkend vóór de geboorte.

Doe je de aangifte niet tijdig, dan wordt dit door de verantwoordelijke van de kraamafdeling gedaan. Het gemeentebestuur brengt dan de procureur des konings op de hoogte. Als ouder kan je hierdoor een boete krijgen.

Meebrengen bij de aangifte:

  • het geboorteattest, opgesteld door de dokter of de vroedvrouw
  • de identiteitskaart van de aangever(s)
  • eventueel het trouwboekje van de ouders
  • de erkenningsakte indien het kind vóór de geboorte werd erkend

Wat krijg je?

  • Een attest voor aanvraag van een vervangingsinkomen voor de moeder (zwangerschaps- en/of rustvergoeding) dat dient voor de mutualiteit.
  • Een attest voor aanvraag van het kraamgeld en de kinderbijslag. Dit attest is zeer belangrijk. Er wordt maar één exemplaar afgegeven. Bij verlies komt de uitbetaling van de geboortepremie en het kindergeld in het gedrang.
  • Een aantal uittreksels uit de geboorteakte die je willekeurig kan gebruiken.
  • Een attest voor de opvolging van de verplichte inentingen tegen kinderverlamming (polio).

De dienst burgerlijke stand bezorgt de nodige documenten aan de dienst bevolking van je woonplaats. Deze dienst schrijft je kindje in in het bevolkingsregister.

Bij een geboorte heb je tevens recht op een geboortepremie van € 100.
Deze premie wordt op je rekening overgeschreven nadat je je rekeningnummer hebt doorgegeven aan de dienst bevolking.

Je kan hier het reglement raadplegen.