U bevindt zich hier:Start >> Huwelijk

Huwelijk

Huwelijksaangifte

Je kan huwen in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister op het ogenblik van de aangifte van het huwelijk.

Indien geen van beiden is ingeschreven in voornoemde registers, kan het huwelijk voltrokken worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de verblijfplaats van één van de aanstaande echtgenoten.

Belgen die in het buitenland verblijven en niet zijn ingeschreven in een Belgische gemeente, kunnen huwen in de gemeente van de laatste inschrijving, of in de gemeente waar een bloedverwant tot en met de tweede graad is ingeschreven, of in de gemeente van de geboorteplaats van één der aanstaande echtgenoten.

Vanaf het moment dat je je huwelijksdatum kent, kan je deze reserveren op de dienst burgerlijke stand, via telefoon, e-mail of persoonlijk ter plaatse. Er kan in Pepingen gehuwd worden:
van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00
zaterdag van 9u00 tot 12u00 en om 13u30 of 14u00

De huwelijksaangifte is verplicht en moet minimum 14 dagen en maximum 6 maanden + 14 dagen voorafgaan aan de datum van huwelijksvoltrekking.

Voor de huwelijksaangifte moeten de nodige documenten worden verzameld. Deze worden door de dienst burgerlijke stand van de gemeente zelf aangevraagd voor zover ze hebben plaatsgevonden in een Belgische gemeente. Er zal je meegedeeld worden welke documenten je eventueel zelf moet afhalen.

Wanneer jullie dossier volledig is, wordt je uitgenodigd om de effectieve huwelijksaangifte te ondertekenen. Hiervoor moeten jullie tesamen aanwezig zijn op de dienst. Kan één van jullie onmogelijk aanwezig zijn, dan moet je een ondertekende volmacht en een copie van je identiteitskaart meegeven aan diegene die de aangifte komt doen.

Wat moet je allemaal meebrengen voor de aangifte:
• beide identiteitskaarten
• eventueel de volmacht van de afwezige
• de identiteitsgegevens van de getuigen (naam, voornaam, geboortedatum, adres en eventuele verwantschap)

Het voltrekken van een huwelijk in Pepingen is gratis. De enige kosten die worden aangerekend zijn deze van het trouwboekje (€ 25).

Huwelijksvoltrekking

De huwelijken worden voltrokken in de raadzaal van het gemeentehuis. In principe is het de burgemeester die als ambtenaar van de burgerlijke stand de huwelijken voltrekt, tesamen met de beambte van de dienst burgerlijke stand.

Na het officiële gedeelte wordt het trouwboekje overhandigd + vijf uittreksels uit de huwelijksakte die je kan gebruiken voor mutualiteit, werkgever, enz…

Bij elk huwelijk worden op de parking vóór het gemeentehuis een aantal parkeerplaatsen gereserveerd voor de aanwezigen.