U bevindt zich hier:Start >> Strafregister

Strafregister

Uittreksel uit het strafregister

Een ieder die zijn identiteit bewijst kan een uittreksel uit zijn strafregister verkrijgen. Het spreekt vanzelf dat enkel uittreksels kunnen worden aangevraagd die betrekking hebben op de betrokkene zelf.

Sedert de inwerkingtreding van de art.595 en 596 sv. zijn er drie modellen:

  • Model art.595 sv. – gewoon gebruik
  • Model art 596.1 sv. – model gevraagd voor een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningvoorwaarden zijn gereglementeerd
  • Model art 596.2 sv. – model gevraagd voor een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt

Volgende inlichtingen moeten zeker worden vermeld bij een aanvraag om een uittreksel uit het strafregister te verkrijgen:

  • naam
  • voornaam
  • adres
  • geboortedatum
  • de activiteit waarvoor het uittreksel wordt aangevraagd

Naargelang de activiteit waarvoor het uittreksel wordt aangevraagd is de kostprijs 2,50 euro of gratis.

De wachttijd is ± drie dagen.
Bij het model 596.2 sv. is de wachttijd ± 14 dagen.