U bevindt zich hier:Start >> Huisvuilzakken

Huisvuilzakken

Verkoopprijs:

  • Restafval – zak (60 l): € 1,55/stuk
  • Restafval – zak (30 l): € 1,00/stuk
  • PMD – zak (60 l): € 0,12/stuk
  • GFT – zak (60 l): € 0,62/stuk

Grote huisvuilzakken (PMD, GFT, restfractie, papier) worden gratis ter beschikking gesteld van de scholen.

Verkoopplaatsen PMD-zakken, GFT-zakken en huisvuilzakken

  • Krant & zo... - Kestersesteenweg 1 - Tel.: 02 452 97 62
  • Superette Jo - An - Ninoofsesteenweg 82 - Tel.: 02 361 26 55
  • Werfwinkel - Ninoofsesteenweg 142 - Tel.: 02 360 22 49
  • Van Schepdael - Boekhoutstraat 20 - Tel.: 02 356 43 82
  • Nechelput BVBA - Palokenstraat 12 - Tel.: 02 356 61 21
  • OKay - Ninoofsesteenweg 171C - Tel. 02 360 05 26

Afval buiten plaatsen op de ophaaldag voor 6.30u

Gratis restafvalzakken i.k.v. medische redenen

Stomapatiënten, thuisnierdialysepatiënten en personen met incontinentie die thuis verblijven hebben recht op jaarlijks één gratis rol grote huisvuilzakken voor restafval (60l).
 
Tijdens de gemeenteraad van 20 maart 2018 werd dit voorstel goedgekeurd: Retributiereglement
 
Voorwaarden:
Om in aanmerking te komen voor deze rol gratis vuilzakken moet aan volgende voorwaarden worden voldaan:
-          gedomicilieerd zijn te Pepingen;
-          niet verblijven in een woon- en zorgcentrum;
-          leven met chronische incontinentie, een stoma of thuis aan dialyse doen;
-          voorleggen van een medisch attest van de behandelende arts;
-          voor personen met chronische incontinentie: voorleggen van een bewijs van de score 3 of 4 voor het criterium ‘incontinentie’ op de KATZ-schaal, een bewijs van het forfait B of C in de thuisverpleging en een verklaring op eer dat de recht-hebbende thuis verblijft.
 
Afhaling:
Deze gratis ter beschikking gestelde rollen huisvuilzakken dienen door de rechthebbende zelf afgehaald te worden bij de milieudienst van de gemeente.
Aanvraagdocument