U bevindt zich hier:Start >> Bestuur > College

College

College van burgemeester en schepenen

Het college is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur. Het voert de beslissingen uit van de gemeenteraad en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente.
Het college van burgemeester en schepenen vergadert elke dinsdag omstreeks 17u in het gemeentehuis. Het college is samengesteld uit de burgemeester, de schepenen en de gemeentesecretaris. Het college stelt de agenda van de gemeenteraad op, bereidt de beslissingen voor en zorgt voor de uitvoering van de besluiten.

_______________________________________________________________________________________________________________

Overzicht

Luc Decrick

Burgemeester

Bevoegdheden:
burgerlijke stand – bevolking – brandweer – algemene coördinatie – politie – personeel - plattelandsbeleid - erediensten - landbouw - begroting - ruimtelijke ordening
_______________________________________________________________________________________________________________

Peter Lacres

Eerste schepen

Bevoegdheden:
cultuur – informatie en public relations – toerisme – dierenwelzijn – feesten en ontvangsten – Vlaams beleid - erfgoedconvenant - mobiliteit
_______________________________________________________________________________________________________________

Peter Van Cutsem

Tweede schepen

Bevoegdheden:
jeugd - openbare werken - middenstand - begraafplaatsen - ontwikkelingshulp - gemeentebedrijf - sport en recreatie - economie - vrijwilligersbeleid
_______________________________________________________________________________________________________________

Suzanne De Cort

Derde schepen

Bevoegdheden:
financiën – derde leeftijd – milieu en duurzaamheid - onderwijs - sociale en familiale zaken (kinderopvang) - gezin - gezondheidszorg - tewerkstelling
_______________________________________________________________________________________________________________

Erik Dehandschutter

Vierde schepen - voorzitter OCMW

Bevoegdheden:
ocmw - welzijsbeleid - huisvesting
_______________________________________________________________________________________________________________