U bevindt zich hier:Start >> Bestuur > Gemeenteraad > Agenda

Agenda gemeenteraad + OCMW-raad

22 september 2020

De voorzitter van de gemeenteraad en OCMW-raad maakt bekend dat de vergaderingen van de gemeenteraad en de OCMW-raad aaneensluidend zullen doorgaan op dinsdag 22 september 2020 om 19u30 in zaal De Kring, Kareelstraat 11 - 1674 Pepingen.
 

Gemeenteraad - Openbare zitting

 1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 4 augustus 2020.
 2. Klacht – Collegebesluit 08/06/2020 plaatsing openbare verlichtingspunten Park Ter Rijst – beslissing toezicht. Kennisname.
 3. Klacht – Collegebesluit 06/07/2020 communicatieaanpak over de coronamaatregelen - beslissing toezicht. Kennisname.
 4. Lokaal preventiebeleid - oprichting van de interlokale vereniging “lokale gezondheidspreventiewerking”. - Goedkeuring
 5. Lokaal preventiebeleid - Aanstelling beheerders interlokale vereniging “lokale gezondheidspreventiewerking” – Goedkeuring.
 6. Informatieveiligheidsplan 2020 – Goedkeuring.
 7. Opvolgingsrapportering meerjarenplanning - Kennisname.
 8. Verkeer en mobiliteit – Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer – inrichting parkeerplaats voorbehouden voor autodelen en parkeerplaats voorbehouden voor elektrische voertuigen te Pepingen. Goedkeuring.
 9. Verkeer en mobiliteit – Gemeentelijk reglement inzake de gemeentelijke parkeerkaart voor autodelen. Goedkeuring.
 10. Verkeer en mobiliteit - Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer – snelheidsregime van 50 km/h op de lokale wegen type III. Goedkeuring.
 11. Gemeentelijk retributiereglement gebruik gemeentelijke elektriciteitskasten - afwijking. - Goedkeuring.
 12. Beleidsplan Cultureel Erfgoedconvenant 2021 – 2026 – Kennisname.
 13. Erfgoed - Weigering van de erkenning als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst - Kennisname.
 14. Ontwikkelingssamenwerking - toekenning van een éénmalige gemeentelijke toelage voor hulp aan Beiroet naar aanleiding van de explosie in de haven. - Goedkeuring.
 15. Woonbeleid – sociale huisvesting – Afsluiten sociaal woonbeleidsconvenant. Goedkeuring.

Toegevoegd punt namens het college van burgemeester en schepenen:

• Milieu – Bijkomende subsidie via Covid 19-noodfonds voor verenigingen/ buurtcomités i.k.v. deelname aan gemeentelijke zwerfvuilactie najaar 2020. Goedkeuring.

Toegevoegd punt namens de fracties CD&V / DVP /N-VA:

• Vrije Tijd  - Kindvriendelijke gemeente Pepingen - Goedkeuring.

OCMW-raad - Openbare zitting

 1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 4 augustus 2020.
 2. ICT - Informatieveiligheidsplan - Goedkeuring.
 3. Opvolgingsrapportering meerjarenplanning - Kennisname.
 4. Project subisidieretentie - samenwerkingsovereenkomst met de provincie Vlaams-Brabant - Aanpassing - Goedkeuring.
 5. Indienen subsidieaanvraag - 'Subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen' - Goedkeuring.