U bevindt zich hier:Start >> Bestuur > Gemeenteraad > Agenda

Agenda gemeenteraad + OCMW-raad

22 oktober 2019

De voorzitter van de gemeenteraad en OCMW-raad maakt bekend dat de vergaderingen van de gemeenteraad en de OCMW-raad aaneensluidend zullen doorgaan op dinsdag 22 oktober 2019 om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis, Ninoofsesteenweg 116, 1670 Pepingen.


Vragenmoment van de inwoners

Gemeenteraad - Openbare zitting

 1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 24 september 2019.
 2. Infrax West – mandatering gemeentelijke afgevaardigde buitengewone algemene vergadering 9 december 2019. Agenda. Statutenwijziging. Goedkeuring.
 3. Riobra - mandatering gemeentelijke afgevaardigde buitengewone algemene vergadering 18 december 2019. Agenda. Fusie door overneming van PBE en riobra door Iverlek (met naamwijziging in “Fluvius Zenne-Dijle”) .Goedkeuring.
 4. PBE - mandatering gemeentelijke afgevaardigde buitengewone algemene vergadering 20 december 2019. Agenda. Fusie door overneming van PBE en riobra door Iverlek (met naamwijziging in “Fluvius Zenne-Dijle”) Goedkeuring.
 5. Fluvius – mandatering gemeentelijke afgevaardigde buitengewone algemene vergadering 10 december 2019 – Agenda -Goedkeuring.
 6. Haviland - mandatering gemeentelijke afgevaardigde buitengewone algemene vergadering 18 december 2019 – Agenda -Goedkeuring
 7. Verkeer en mobiliteit – Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer – Kiethomstraat te Pepingen. Goedkeuring.
 8. Lokaal Overleg Kinderopvang – Statuten - Goedkeuring.
 9. 3Wplus oprichting overlegorgaan in functie van het bestuurder en van de samenwerkingsmogelijkheden en de oprichting van een dienstverlenende vereniging in de beleidsdomeinen – vertegenwoordiging. Goedkeuring
 10. Belasting - Woonbeleid - Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen - Aanslagjaar 2019-2025. Goedkeuring.
 11. Goedkeuring van het wegentrace – verkavelingsaanvraag Focqué Jan – Daelestraat.
 12. Gemeentelijke cultuurraad – samenstelling leden 2019-2024. Goedkeuring
 13. Gemeentelijke bibliotheekraad - oprichting en samenstelling 2019-2024. Goedkeuring
 14. GROS –samenstelling 2019-2024 - Goedkeuring
 15. Toetreding van de gemeente tot Vlaams Steunpunt Vrijwilligers. Goedkeuring

OCMW-raad - Openbare zitting

 1. Verslag van de vergadering van 24 september 2019 - goedkeuring.
 2. Buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale op 18/12/2019 - agenda / mandatering vertyegenwoordiger - goedkeuring.
 3. Project subsidieretentie - samenwerkingsovereenkomst provincie - goedkeuring.
 4. Lokaal opvanginitiatief - stopzetting huurwoning Pepingen en huur van een woning te Bogaarden - bekrachtiging.
 5. Noodopvanglocatie - huur van een appartement te Pepingen - bekrachtiging.
 6. Kennisgevingen.

Toegevoegde punten namens de DVP-fractie:

 1. Mobiliteit : de realisatie van één parkeerplaats voor mindervaliden  per deelgemeente en in de onmiddellijke nabijheid van elk ontmoetingscentrum. Goedkeuring.
 2. Plattelandsbeleid : vastleggen procedure open oproep. Het gemeentebestuur zoekt een culinair product dat de identiteit van de gemeente uitdraagt en symboliseert en dat kan gebruikt worden bij feestelijke gelegenheden. Goedkeuring.

Toegevoegd punt namens de CD&V-fractie:

 1. Inspraak meerjarenplan. Opname van een aantal aandachtspunten en voorstellen vanuit de CD&V-fractie. Kennisgeving.

Toegevoegd punt namens de N-VA-fractie:

 1. Aansluiting fietspad Elingen met het fietspad op de N 28.