U bevindt zich hier:Start >> Bestuur > Gemeenteraad > Agenda

Agenda gemeenteraad + OCMW-raad

24 september 2019

De voorzitter van de gemeenteraad en OCMW-raad maakt bekend dat de vergaderingen van de gemeenteraad en de OCMW-raad aaneensluidend zullen doorgaan op dinsdag 24 september 2019 om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis, Ninoofsesteenweg 116, 1670 Pepingen.


Vragenmoment van de inwoners

Gemeenteraad - Openbare zitting

 1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 25 juni 2019.
 2. Retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken – Aanpassing – Goedkeuring.
 3. Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerken – aanpassing reglement – goedkeuring.
 4. Haviland –verlenging bestaansduur Haviland - mandatering gemeentelijke afgevaardigde algemene vergadering/agenda. Goedkeuring.
 5. Levering van brandstoffen in gemeentelijke gebouwen en gebouwen in het beheer van het OCMW Pepingen en gemeentelijke voertuigen- dienstjaar 2020, eventueel verlengbaar voor 2021 en 2022 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
 6. Verkeer en mobiliteit – Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer – Hoesnaek te Pepingen. Goedkeuring.
 7. Verkeer en mobiliteit – Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer – Huttestraat te Pepingen. Goedkeuring.
 8. Samenstelling gemeentelijke milieuadviesraad. Goedkeuring.
 9. Samenstelling van de Gecoro, aanduiden van de voorzitter en de secretaris. Goedkeuring

OCMW-raad - Openbare zitting

 1. Verslag van de vergadering van 25 juni 2019 - goedkeuring.
 2. Bijzondere algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 23 oktober 2019 / Verlenging bestaansduur Haviland / agenda / mandatering vertegenwoordiger - goedkeuring.
 3. Kennisgevingen

Toegevoegde punten


Namens de DVP-fractie
- Participatie :  organiseren van gemeente -en ocmwraden op een andere locatie dan de raadzaal om de participatie te vergroten en de afstand naar de inwoners per deelgemeente te verkleinen.

Namens de CD&V-fractie
- WELZIJN – Aankoop van FairTrade producten voor gemeentelijke en niet-gemeentelijke diensten. Goedkeuring.
 
- VEILIGHEID - Overeenkomst met de stichting brandwonden om rookmelders in consignatie te nemen en te verkopen aan de inwoners. Gratis plaatsing van rookmelders door de klusjesdienst voor 65-plussers – Goedkeuring.
 
- VRIJE TIJD – Aanpassing gebruikersovereenkomsten niet-gemeentelijke zalen – Verhoging gebruikersvergoeding – Goedkeuring