U bevindt zich hier:Start >> Bestuur > Gemeenteraad > Agenda

Agenda gemeenteraad + OCMW-raad

25 februari 2020

De voorzitter van de gemeenteraad en OCMW-raad maakt bekend dat de vergaderingen van de gemeenteraad en de OCMW-raad aaneensluidend zullen doorgaan op dinsdag 25 februari 2020 om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis, Ninoofsesteenweg 116, 1670 Pepingen.


Vragenmoment van de inwoners

Gemeenteraad - Openbare zitting

 1. Goedkeuring van het verslag van de zitting 28 januari 2020.
 2. Afvalwater – Standpunt betreffende bouw van KWZI Project: 22.197 Pepingen – Bellingen (nieuwe naam voor KWZI Pepingen – Terheugen). Goedkeuring voorgestelde locatie in de Kareelstraat.
 3. Gevolgen inwerkingtreding invorderingswetboek voor een aantal belastingreglementen. Goedkeuring.
 4. Privaat patrimonium – Project restauratie, uitbreiding en herbestemming historisch onroerend goed, gelegen te 1670 Pepingen – Ninoofsestwg. 110a (houtzagerij) en 110. Architectuuropdracht – dading. Goedkeuring
 5. Kapel Terlindestraat 2+ Heikruis – kosteloze overdracht openbaar nut. Goedkeuring.
 6. Woonwinkel Pajottenland - Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams energiehuis 3Wplus. Goedkeuring.

Toegevoegde punten namens de CD&V-fractie:

 1. MILIEU: aankoop bolderkarren voor het opruimen van zwerfvuil – Mooimakers – Goedkeuring.
 2. OPENBARE WERKEN: Opstart procedure - dringende maatregelen om de slechte weg van de Bosstraat naar Hoeve Ter Rijst (deel Terrest) te herstellen. – Goedkeuring.

Toegevoegde punten namens de DVP-fractie:

 1. Gezondheid : Hartveilige gemeente Pepingen - goedkeuring.
 2. Gezondheid : Aanschaffen en plaatsing van AED toestellen -  Goedkeuring.

OCMW-raad - Openbare zitting

 1. Goedkeuring van het verslag van de zitting 28 januari 2020. 
 2. Privaat patrimonium – Project restauratie, uitbreiding en herbestemming historisch onroerend goed, gelegen te 1670 Pepingen – Ninoofsestwg. 110a (houtzagerij) en 110. Architectuuropdracht – dading. Goedkeuring
 3. Kennisgevingen