U bevindt zich hier:Start >> Budget_gemeente

Budget 2015 & Meerjarenplan 2015-2019

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019

Het meerjarenplan 14 – 19 werd vastgesteld op 17 december 2013. Het is jaarlijks te actualiseren in functie van nieuwe feiten, opportuniteiten, omstandigheden. De laatste aanpassing werd vastgesteld op 16 december 2014.

Op gebied van personeelskosten is de indexsprong in 2015 te vermelden alsmede de afschaffing van het gesco-statuut vanaf 2015 (met compensatie voor de hogere patronale bijdragen).

De gemeente betoelaagde de restauratie van de OLV kerk te Bellingen gedurende 2013 – 2014 met nagenoeg 600.000,00 €. Ook in de toekomst kunnen de respectievelijke kerkfabrieken gezamenlijk rekenen op 50.000 € per jaar voor hun werkingskosten en gezamenlijk op 50.000,00 € per jaar voor hun investeringskosten. Het betreft hier alléén uitgaven in exploitatie en in investeringen voor liturgische gebouwen…dit betekent uitsluitend kerken!

De coalitie LVB/N-VA heeft weet van de groeiende armoede, ook te Pepingen, en in de werkingstoelagen voor het OCMW- budget werd daar terdege rekening meegehouden. Het maximaal in stand houden van de sociale dienstverlening is en blijft voor de bewindsploeg LVB/N-VA een prioriteit!

De 9.250.000,00 € investeringen welke in de pipeline staken voor realisatie gedurende de periode 2012 – 2017 zullen in hun totaliteit het daglicht niet zien gedurende de voorziene periode…dit heeft niets te maken met politieke kleur of voorkeur maar met het ontbreken van de broodnodige financiële ruimte. Met de weinige centen die overblijven zullen wij spaarzaam mee omgaan want PPS is geen toverformule.

Het is de tweede keer dat wij met een MJP en een budget van de gemeente in BBC-model te maken hebben. Ook nu blijft het eerlijksheidshalve nog even wennen voor ons als raadsleden. Het is een huzarenwerk geweest voor de gemeentesecretaris, de gemeenteontvanger en voor de medewerkers om het eerste tot het laatste budgetartikel te verwerken in het BBC-model. Een hernieuwde dank is zeker op zijn plaats.

“Meer doen met minder” is de juiste houding voor alle lokale besturen : zoeken naar efficiëntiewinsten, slim besturen, optimaliseren, screenen en dan keuzes maken. Dit is de juiste volgorde en niet halsoverkop allerhande maatregelen nemen.

Het meerjarenplan 2014 – 2019 is een Vlaams, toekomstgericht, sociaal en ondernemend plan. Het financieel plaatje duidt duidelijk aan dat er nog veel te herstellen en te hervormen blijft. Wij zullen nog jaren en met nog meer vastberadenheid op de ingeslagen weg verder gaan teneinde de broodnodige ruimte te scheppen voor het realiseren van de vele noodzakelijke investeringen zowel op gebied van verkeersleefbaarheid, verkeersveiligheid als op gebied van sport, dorpskern vernieuwing, etc.

Je kan hier het budget 2015 en het meerjarenplan 2015-2019 raadplegen.