U bevindt zich hier:Start >> Intergemeentelijke preventiedienst

Intergemeentelijke preventiedienst alcohol en drugs Pajottenland

Wat?

Preventiedienst Pajottenland is een intergemeentelijke alcohol- en drugpreventiedienst in de 6 gemeenten van het Pajottenland (Galmaarden, Bever, Herne, Pepingen, Lennik, Gooik).

U kunt er terecht voor informatie rond drugs en alcohol, advies bij beginnend alcohol - of druggebruik, aanvragen van vorming voor uw vereniging of organisatie, vragen over het MEGA project lagere scholen, opstarten en coachen van een alcohol– en drugbeleid in uw organisatie, infostand op evenementen, preventie bij het organiseren van uw evenement of fuif.
Iedereen die actief is binnen onderwijs, jeugdwerk, sport, gezondheid, vrije tijd,… kan er terecht maar ook de bevolking van het Pajottenland kan gratis gebruik maken van deze dienstverlening.

U kunt zowel telefonisch, per brief als via mail contact opnemen voor een persoonlijk gesprek of voor het aanvragen van een infopakket drugs/alcohol.

De preventiedienst werkt in nauw overleg met de 6 gemeentebesturen, jeugddiensten, lokale politie Pajottenland, Vlaamse Overheid agentschap zorg en welzijn en tal van andere partners. Jaarlijks wordt een actieplan opgesteld waarin rekening gehouden wordt met nieuwe campagnes en lokale noden.

NIEUW: Ook voor de thema’s gokken, gamen en roken kunt u sinds 2012 terecht bij de preventiedienst.

Taken van een preventiedienst

De taken van de preventiewerker bestaan uit:
- sensibiliseren van de bevolking rond alcohol en drugs
- doorverwijzen van mensen of hun naasten die geconfronteerd worden met een alcohol- of drugprobleem
- opvolgen van de gemeentelijke fuifreglementen
- verzorgen van infoavonden rond opvoeding
- opvolgen van provinciale campagnes en campagnes vanuit VAD (vereniging voor alchohol en andere drugproblemen)
- jeugdwerk en scholen informeren over preventiemateriaal en inspelen op lokale noden, problemen in de 6 gemeenten.
Dit met als doel het welzijn van de bevolking te bevorderen.

Wat doet de preventiedienst NIET?

Wat de preventiewerker NIET doet is:
- het aanbieden van hulpverlening (therapie, begeleiding)
- het geven van juridisch advies (proces verbaal, beslissing jeugdrechtbank,…)

De preventiewerker is geen politiemedewerker en biedt tevens geen permanentie tijdens weekends of feestdagen.

Infosessies

De intergemeentelijke preventiedienst organiseert regelmatig infosessies omtrent alcohol, drugs, enz.

Klik hier voor meer informatie.