U bevindt zich hier:Start >> Wettelijke samenwoning

Wettelijke samenwoning

Samenwonenden kunnen op de dienst bevolking een verklaring afleggen van wettelijke samenwoning.

Hoe kan je dit laten registreren?

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • minimum 18 jaar en rechtsbekwaam zijn
  • niet gebonden zijn door een huwelijk of door een andere wettelijke samenwoning
  • officieel op hetzelfde adres wonen.

Wanneer eindigt een registratie van wettelijke samenwoning:

De wettelijke samenwoning eindigt automatisch bij huwelijk of overlijden. Verder kan de wettelijke samenwoning uitsluitend ontbonden worden door:

  • een schriftelijke verklaring van beide partijen (bij onderlinge overeenstemming)
  • een schriftelijke verklaring van één van de partijen. In dit geval moet de verklaarder wel vooraf de kosten betalen van de bekendmaking van de beëindiging, gemaakt door de gerechtsdeurwaarder aan de andere partner en aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.