U bevindt zich hier:Start >> Geluidsbegrenzer

Geluidsbegrenzer

Ontlenen geluidsbegrenzer bij de lokale politie Pajottenland

Op 1 januari 2013 treedt de nieuwe reglementering van het maximaal geluidsniveau op muziekevenementen in voege (besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012).

Teneinde organisatoren van fuiven en evenementen op het grondgebied van de politiezone Pajottenland te ondersteunen in het respecteren van de (nieuwe) geluidsnormen, voorziet de lokale politie Pajottenland in het ontlenen van een geluidsbegrenzer, type SPL5.

Organisatoren van fuiven en evenementen worden immers verplicht om een geluidsbegrenzer te gebruiken (zie fuifreglement, dat eveneens in voege treedt op 01 januari 2013). Bovendien is de geluidsbegrenzer een interessante tool daar waar de organisator verplicht wordt tot het meten en/of registreren van het maximale geluidsniveau: een correct afgestelde begrenzer is gelijkwaardig aan de meet- en/of registratieverplichting!

Het aanvraagformulier, de handleiding + technische fiche en het reglement zijn hier beschikbaar, alsook op de website van de lokale politie Pajottenland.

U vindt trouwens meer informatie over de nieuwe geluidsnormen op de volgende website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse  Overheid.