U bevindt zich hier:Start >> Invasieve planten

Gedragscode invasieve planten

Gemeente tekent gedragscode invasieve plantensoorten

De gemeente heeft de Belgische gedragscode rond invasieve planten ondertekend. Daarmee engageert de gemeente zich om de verspreiding van uitheemse invasieve plantensoorten tegen te gaan en zo de eigen biodiversiteit te versterken.

Uitheemse planten
Uitheemse planten of exoten zijn planten die in onze biotopen van nature niet thuishoren maar er toch op een of andere manier terechtgekomen zijn. Gelukkig kunnen niet al die nieuwkomers hier overleven en degene die dat wel kunnen, zijn ook niet altijd schadelijk. Omdat sommige invasieve soorten de concurrentie aangaan met soorten van bij ons die gelijkaardige leefomstandigheden nodig hebben, kan onze eigen biodiversiteit in het gedrang komen.

Vrijwillige gedragscode
De gedragscode is een vrijwillig instrument om de introductie van invasieve planten te beperken. Het is een zelfregulerend systeem dat gebaseerd is op preventieve richtlijnen.
Door de ondertekening gaat de gemeente volgende verbintenissen aan:

  1. Ken de lijst van invasieve planten in België
  2. Stop de verkoop/aanplant van bepaalde invasieve planten in België
  3. Informeer inwoners over invasieve planten
  4. Communiceer over en promoot niet-invasieve alternatieve planten
  5. Neem deel aan het vervroegde-detectiesysteem

In de praktijk
De code blijft geen loos engagement. Zo vermijdt de gemeente de aanplant van invasieve soorten op de eigendommen van de gemeente en stimuleert ze de aanplant van streekeigen groen door de organisatie van de jaarlijkse plantactie en het toekennen van subsidies voor de aanplanting/onderhoud van streekeigen groen.

Wat kunt u doen?

  • Laat u informeren bij het kopen van planten. Koop enkel inheemse (water)planten en breng zeker geen planten mee uit het buitenland.
  • Laat uitheemse (water)planten niet ontsnappen naar de vrije natuur.
  • Gooi planten of plantenafval uit uw vijver of aquarium bij het GFT of op de composthoop, nooit in een vijver, gracht of waterloop.
  • Wanneer u een goede fauna- en florakennis hebt, kunt u exoten melden op www.waarnemingen.be (waarschuwingssysteem Invasieve Exoten).

Meer informatie op: