U bevindt zich hier:Start >> Leefruimte

Leefruimte

Meet hoe gezond je leefruimte is

Als gemeentebestuur vinden wij het belangrijk om te werken aan de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen in zitting van 11 oktober 2007 beslist om een CO2 meter aan te kopen in het kader van het LOGO project ‘ Lekker Fris’ deze meter uit te lenen aan de Pepingse scholen, verenigingen en alle geïnteresseerden.

De CO2–concentratie is een goede indicator voor de binnenluchtkwaliteit en de mate van ventilatie in ruimten waar meerdere mensen samen aanwezig zijn. CO2 op zich heeft pas negatieve effecten voor de gezondheid vanaf vrij hoge concentraties (> 5000ppm).

De toename van de CO2-concentratie loopt echter parallel met de toename van andere door de mens geproduceerde stoffen in de binnenlucht. Voorbeelden hiervan zijn geurstoffen en allergene stofdeeltjes. Die kunnen wel aanleiding geven tot gezondheidsproblemen. Onderzoek toont aan dat er door die parallelle stijging al vanaf een CO2-concentratie van 1200ppm klachten kunnen optreden, veroorzaakt door de andere stoffen of polluenten. Om gezondheidsredenen wordt geadviseerd om te streven naar een lagere concentratie.
* ppm: een eenheid (maat, hoeveelheid) - parts per million - bij gassen cm³/m³ of mg/m³, bij vaste stoffen mg/kg, bij vloeistoffen mg/l - voor CO2 is 1ppm = 1,8 mg/m³

De prestaties van de leerlingen en leerkrachten nemen af tijdens de les als de gemiddelde temperatuur meer dan 26 °C bedraagt. De optimale temperatuur voor hersenactiviteit is 20°C.

De CO2-meter is uitgevoerd met een display waarop de actuele CO2-concentratie (ppm) en de temperatuur (°C) worden weergegeven. Tevens beschikt het apparaat over drie gekleurde lichtjes die de nood aan ventilatie in het lokaal weergeven. Rood wijst op onvoldoende ventilatie, oranje op matige ventilatie en groen op goede ventilatie. Met behulp van de lichtjes kunnen de gebruikers direct gepaste maatregelen nemen om de ventilatie in hun lokaal te verbeteren. Het toestel helpt met andere woorden om een abstract gegeven als de binnenlucht in een lokaal zichtbaar te maken.

Ben je nieuwsgierig naar het CO2 gehalte in je klas, in het lokaal van je vereniging, in je leefruimte, …. Aarzel dan niet om kontact op te nemen met de gemeentelijke milieudienst – Mieke Denys -02/383.14.24