U bevindt zich hier:Start >> Bermbeheer

Bermbeheer

Wegbermen - bermdecreet

Wegbermen zijn landschappelijke elementen, al dan niet rijk aan fauna en flora.
Sinds 1 januari 1985 beoogt het bermbesluit een natuurvriendelijker beheer te stimuleren.

Zo is er een verbod van biociden-gebruik.
Herbiciden en insecticiden zijn immers middelen die levende wezens vernietigen. Het is aangewezen zoveel mogelijk beroep te doen op mechanische middelen.

Bermen maaien mag niet vóór 15 juni. Een tweede maaibeurt gebeurt nà 15 september.
Het late maaitijdstip in de lente laat bloeiende planten toe om zaad te vormen. Sommigen hebben in het najaar een tweede bloei. Ondergrondse plantendelen en houtige gewassen mogen niet beschadigd worden. Maaimachines worden best niet lager dan tien centimeter ingesteld.

Het maaisel dient binnen de tien dagen na het maaien verwijderd te worden.
Hierdoor wordt de berm voedselarm, wat nodig is om een bloemrijke berm te bekomen die weinig onderhoud nodig heeft.

Op een aantal plaatsen (in de centra en langs grote wegen) wordt vaker gemaaid o.w.v. veiligheidsredenen.