U bevindt zich hier:Start >> Subsidies milieu- en natuurverenigingen

Subsidies milieu- en natuurverenigingen

 

Het college van burgemeester en schepenen kent jaarlijks subsidies toe aan milieu- en natuurverenigingen voor het ondersteunen van hun algemene werking.

Een werkingssubsidie wordt toegekend aan een milieu- en natuurvereniging als ondersteuning van activiteiten die betrekking hebben op de bescherming van het leefmilieu en het natuurbehoud in Pepingen.

De aanvraag wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen met het voorgeschreven aanvraagformulier waarbij een overzicht van de uitgevoerde activiteiten op het grondgebied van Pepingen tijdens het voorgaande kalenderjaar is gevoegd. De aanvraag moet ingediend worden vóór 1 maart van het lopende kalenderjaar.

Subsidiereglement