U bevindt zich hier:Start >> Uitvoering herstellingswerken Zennebekken 2019

Uitvoering herstellingswerken Zennebekken 2019

Volgende werken worden voorzien:
- Zuunbeek nr. 1.017 - o.p. 5-6
  -  Waterloopvak tussen Ninoofsesteenweg en het Zwaantje. Oplossen twee vismigratieknelpunten ter hoogte van de duikers aan o.p. 5 en 6.
  -  Duiker in betonbuizen aan o.p. 6 te verdiepen + lokaal herstellen taluds.
  -  Duiker aan o.p. 5: plaatsen van twee damwanden in V-vorm + bodembestorting met stroomkuilenprofiel.

-  Ganzeveldbeek nr. 1.100 - o.p. 19
  -  Waterloopvak stroomopwaarts de Lenniksesteenweg. Oplosszen vismigratieknelpunt ter hoogte van de duiker aan o.p. 19.
  -  Duiker in betonbuizen te verdiepen + plaatsen van twee damwanden in V-vorm + bodembestorting met stroomkuilenprofiel.

De uitvoeringstermijn voor de totale opdracht bedraagt 220 werkdagen. De start van de werken wordt voorzien vanaf 1 september 2019. De uitvoering van sommige werken kan naar gelang de omstandigheden steeds gewijzigd worden of wegvallen. De leidend ambtenaar is ingenieur Jos Dammanns (tel. 02 456 07 20). Hij kan bijkomende informatie verstrekken over de uitvoering en de timing van de werken.