U bevindt zich hier:Start >> nieuwe LEADER oproep voor het Pajottenland

Nieuwe projectoproep Pajottenland+

Leefbaarheid en dynamiek in het Pajottenland verhogen
“Wij zoeken jouw ideeën… om ze samen uit te werken”

De voorbije jaren hebben we in het Pajottenland gemerkt dat er heel wat ideeën leefden. Heb je zelf een voorstel klaar, of ken je een buur of dorpsgenoot die ‘broedt’ op een idee? Laat het ons zeker weten. Wij luisteren naar wat jij te vertellen hebt. Past jouw idee binnen de thema’s, dan bekijken we samen hoe we er een project van maken.
Met de Leadersubsidies wil Pajottenland+ werken aan de specifieke noden van het Pajottenland om zo de eigenheid van de regio te versterken. En wie kent de mogelijkheden en de knelpunten van een streek beter dan de mensen die er wonen, werken en er zich ontspannen? We vragen geen uitgebreid dossier: in eerste instantie voldoet een mailtje met jouw of jullie idee.
 
Pajottenland+ werkt met de lokale ontwikkelingsstrategie onder de titel ‘Dynamisch verdorpen – onze (be)leefstreek versterken’. Voor het uitwerken van Leaderprojecten zijn er thema’s naar voren geschoven. Past jouw idee of projectvoorstel in dat kader? Voor deze oproep selecteerde het bestuur twee thema’s en bijhorende maatregelen:
 
Leaderthema 1: Duurzame energie en klimaatadaptatie
Maatregel 1: Energieafhankelijkheid verminderen door in te zetten op energiebesparing
Maatregel 2: Eigen duurzame energieproductie als antwoord op stroomtekorten
 
Leaderthema 2: Profilering en promotie via streekidentiteit
Maatregel 1: Versterking tussen dorp en buitengebied    
Maatregel 2: Verder ontwikkelen, bundelen en inzetten van de Pajotse plattelandstroeven
 
Leaderthema 3: Leefbare dorpen
Maatregel 1: Inwoners samenbrengen om het dorp levend te houden: sociaal weefsel versterken, lokale dienstverlening uitbouwen, en nieuwe creatieve initiatieven opzetten
Maatregel 2: Vandaag werken aan morgen en overmorgen via een modern en toekomstgericht dorpenbeleid
Maatregel 3: Een belangrijke basisvoorwaarde is en blijft een plattelandsgebied met ‘leefbare mobiliteit’, zijnde zich duurzaam en veilig verplaatsen
 
De Leader-methodiek

 • bottom-up, innovatief, duurzaam, gebiedsgericht, actieve betrokkenheid van de bevolking, inspraak, …
 • samenwerking: sectoroverschrijdend, gemeentegrensoverschrijdend, werken aan regiocohesie
 • doelgroepen: landbouwers, vrouwen, jongeren, slecht gehuisveste huishoudens, sociale groepen en individuelen, … 


Bijkomende aspecten:
 • projecten met meerwaarde voor de streek
 • commerciële initiatieven en individuele projecten komen niet in aanmerking
 • versterken van het platteland en de plattelandsfuncties
 • netwerkvorming en uitwisseling tijdens de samenwerking
 • duurzaamheid van het project na de Leaderperiode
 • nieuwe producten of diensten, methoden en samenwerkingsverbanden
 • originele vormen van organisatie of uitvoering die zorgen voor een meerwaarde
 • mogelijke toepassing van milieuvriendelijke technieken of materialen
 • idee met behoud van werkgelegenheid of creëren van nieuwe jobs
 • grote betrokkenheid van de plaatselijke bevolking
 • zich richten naar doelgroepen
 • uitvoering van het project kan in 1 gemeente, mits een heel sterk concept, projecten in minstens drie gemeenten, en mogelijks in alle zeven gemeenten van Pajottenland+, genieten meer voorkeur bij toewijzing van de middelen (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal)
 • het project bevat geen milieubelastende aspecten
 • opgedane kennis en resultaten ter beschikking stellen van P+ en andere plattelandsgebieden
 • het project is conform de Vlaamse, federale en Europese wetgeving.
 • heel belangrijk: sector- en gemeentegrensoverschrijdende samenwerking


Nog een belangrijke beperking: Leader+ betaalt niet alles… Er wordt 35% eigen financiering verwacht.
 
Van projectoproep tot start nieuw project
Voor projectuitvoering vanaf 1 oktober 2020, en met een looptijd tot maximaal 31 december 2022, kunnen projectideeën worden aangemeld tot 31 januari 2020 bij jos.huwaert@pajottenland.be. Alleen wie een projectidee heeft aangemeld, kan aansluitend een volledig ingevuld projectvoorstel digitaal indienen tot 31 maart 2020 via https://www.vlm.be/nl/themas/platteland/e-loket/Paginas/default.aspx.  
→ Heb je een idee, bezorg het ons dus via mail ten laatste tegen 31 januari 2020.
NIEUW:
→ Voor geïnteresseerde projectindieners plannen we een opleiding e-loket in ons secretariaat, Molenstraat 26, 1760 Roosdaal.

Heb je nog vragen of een idee voor een project?
 Met vragen en bespreking van projectideeën kan je terecht bij jos.huwaert@pajottenland.be. Schrijf je idee kort en duidelijk neer en mail het tegen 31 januari 2020 naar jos.huwaert@pajottenland.be, de coördinator van Pajottenland+. Vergeet je eigen adres en telefoonnummer niet te vermelden, want we zullen nadien met jou contact opnemen.
Na aanmelding kan je jouw ingevulde projectvoorstel met financiële tabel indienen via het e-loket ten laatste op 31 maart 2020 om 23.59 uur. We geven nog een tip mee: tracht jouw dossier af te werken tegen 20 maart. Informatica is immers niet feilloos. Belangrijk is te vermelden binnen welk(e) thema(’s) van Pajottenland+ jouw projectidee past. De volledige ontwikkelingsstrategie (LOS) vind je op www.pajottenland.be. Voor verdere vragen contacteer je Jos Huwaert via mail of op 054 / 500 245.Banner Pajottenland+