U bevindt zich hier:Start >> Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden wordt Vlaamse uitkering

Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden wordt Vlaamse uitkering vanaf 1 januari 2017

De “tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden” gaat op 1 januari 2017 over van de federale overheid naar de Vlaamse Sociale bescherming. Dit is een tegemoetkoming voor 65’+ers met een beperkt inkomen en met gezondheidsproblemen of een handicap die hen belemmert in hun dagelijkse activiteiten. Zo’n 106.000 mensen in Vlaanderen krijgen vandaag al deze tegemoetkoming.
 
Wat verandert er op 1 januari?

 • Een tegemoetkoming hulp aan bejaarden aanvragen gaat vanaf 1/1/2017 niet meer bij de federale overheid. Aanvragen gebeuren vanaf dan online bij de zorgkas van uw ziekenfonds of van de Vlaamse overheid. Ook de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds of het OCMW of de gemeente kunnen helpen bij de aanvraag.
 • De persoon voor wie de tegemoetkoming wordt aangevraagd, moet aangesloten zijn bij een zorgkas. Iedereen die in Vlaanderen woont, is al verplicht zich aan te sluiten door een jaarlijkse zorgbijdrage voor de Vlaamse sociale bescherming te betalen aan een zorgkas. Die bedraagt 50 euro of 25 euro.
 • De zorgkassen zijn vanaf 1/1/2017 het eerste contactpunt voor vragen over deze tegemoetkoming.
 • De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt vanaf 1 januari dus een Vlaamse tegemoetkoming.
 • De tegemoetkoming wordt een onderdeel van de Vlaamse Sociale Bescherming. Dankzij solidaire zorgbijdrages van iedereen in Vlaanderen kan de Vlaamse Sociale Bescherming mensen die veel zorg nodig hebben, financieel versterken en de kwaliteit van hun leven verbeteren.

Wat blijft hetzelfde?
De voorwaarden om een tegemoetkoming te krijgen blijven hetzelfde:

 • De persoon moet minstens 65 jaar zijn.
 • De persoon moet een handicap of gezondheidsproblemen hebben die hem in zekere mate belemmeren in dagelijkse activiteiten, zoals zich verplaatsen, het huishouden doen of zich verzorgen (minstens 7 punten op de schaal van zelfredzaamheid).
 • Het inkomen, samen met dat van de partner, mag niet te hoog zijn.
 • De tegemoetkoming is combineerbaar met de andere tegemoetkomingen van de Vlaamse Sociale Bescherming (de zorgverzekering). De tegemoetkoming is niet combineerbaar met een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming.

Hoeveel tegemoetkoming iemand krijgt, hangt nog altijd af van de zelfredzaamheid en het inkomen.

 • Hoe lager de zelfredzaamheid en het inkomen, hoe hoger de tegemoetkoming.
 • De tegemoetkoming is maximaal 560 euro per maand.

Wie al een tegemoetkoming krijgt of heeft aangevraagd, hoeft niets te doen:

 • De tegemoetkoming blijft elke maand gestort worden op de rekening, er is geen nieuwe aanvraag nodig. In de loop van 2017 zal de zorgkas de uitbetalingen automatisch overnemen.
 • Lopende aanvragen worden afgewerkt en de persoon krijgt zijn beslissing thuis opgestuurd.

In Brussel en Wallonië blijft de federale overheid de tegemoetkoming hulp aan bejaarden organiseren:

 • Wie van Vlaanderen verhuist naar Brussel of Wallonië, moet zijn tegemoetkoming opnieuw en binnen de 3 maanden aanvragen bij de federale overheid.
 • Wie van Brussel naar Vlaanderen verhuist, moet zich aansluiten bij een zorgkas en bij zijn zorgkas de tegemoetkoming opnieuw en binnen de 3 maanden aanvragen.

Meer info en contact

 • Alle details op www.vlaamsesocialebescherming.be
 • Vanaf 1/1/2017 zijn de zorgkassen het eerste contactpunt voor alle vragen over de tegemoetkoming. (www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgkassen)
 • Een tegemoetkoming aanvragen vanaf 1/1/2017 kan bij zorgkas (bij hun ziekenfonds of bij de Vlaamse overheid), bij een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds of bij het OCMW of de gemeente.