U bevindt zich hier:Start >> Wedstrijd: Koop lokaal

Wedstrijd: Koop lokaal

Gezinnen die een foto of selfie van een aankoop bij een Pepingse zaak maken en deze posten op de sociale media met tag @gemeentePepingen, #kooplokaal en de naam van de handelszaak, kunnen één van de vijf waardebonnen van € 50 winnen, te spenderen bij een Pepingse handels of horecazaak die verplicht moest sluiten tijdens de coronacrisis.

De wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van de juryleden en handelaars in hun eigen zaak.
-> Deelnames die uiterlijk op 15 september 2020 worden ontvangen, komen in aanmerking.
-> Er zal maximaal één prijs per gezin uitgereikt worden.
-> De winnaars worden geselecteerd door een jury die bestaat uit de burgemeester, de schepen van economie, de ambtenaar economie en een ambtenaar van de communicatiedienst. De jury zal op onafhankelijke en autonome wijze 5 winnaars selecteren die een waardebon van € 50 zullen ontvangen.
-> Deelnemers erkennen door het feit van deelname het algemene wedstrijdreglement. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden beoordeeld door de jury.
-> De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.
-> De gemeente Pepingen kan een persoon altijd uitsluiten van deelname aan de wedstrijd in geval van inbreuk op één van de deelnamevoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan deze wedstrijd.
-> De gemeente Pepingen kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen die verband houden met deze wedstrijd.
-> De winnaars worden op de hoogte gebracht via de sociale media.
-> De deelnemers en winnaars van de wedstrijd verlenen toestemming aan de gemeente Pepingen om, zonder dat deze laatste daartoe enige vergoeding verschuldigd is, foto’s van hen te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd.

Indien er andere personen op de foto of selfie staan, gaat de gemeente ervan uit dat u hun toestemming hiervoor geeft.
-> Alle doorgestuurde foto’s moeten persoonlijk gefotografeerde foto’s zijn die vrij zijn van auteurs- of publicatierechten.
-> De waardebon zal als betaalmiddel gebruikt kunnen worden bij de deelnemende handelaars.

De deelnemende handelaars hebben een sticker aan hun uitstalraam waarmee ze aangeven deel te
nemen aan de Pepingse cadeaubon.