U bevindt zich hier:Start >> Nieuwsbrief Crisiscentrum Vlaamse overheid 24 maart

Nieuwsbrief Crisiscentrum Vlaamse overheid 24 maart

FEDERAAL

NATIONAAL CRISISCENTRUM

Vignet voor grensarbeiders vitale sectoren /cruciale beroepen (Nederland)

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen nu een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan alleen door hen worden gebruikt.

Alle informatie en het vignet vindt u op de website van het Nationaal CrisiscentrumVLAANDEREN

AGENTSCHAP INBURGERING EN INTEGRATIE EN AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR 

Meertalige informatie over het coronavirus

De Vlaamse overheid en het Nationaal Crisiscentrum hebben afspraken gemaakt om de informatie over het coronavirus te vertalen in meerdere talen. De meertalige informatie over het coronavirus staat verzameld op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering en de website Info-coronavirus.

Het is aangewezen dat Vlaamse steden en gemeenten informatie over het coronavirus ook in andere nuttige talen naast de bestuurstaal verspreiden, daar waar effectief veel anderstaligen aanwezig zijn. Dat geldt enkel voor de communicatie over de maatregelen die genomen worden in het kader van het coronavirus.  

Bekijk het volledige bericht op de website lokaalbestuur.vlaanderen.be


AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR  

Strikte voorwaarden livestreaming religieuze diensten

Alle eredienstactiviteiten zijn verboden tot en met 5 april. Ook voor de livestreaming van een dienst gelden strikte voorwaarden, zowel voor het uitzenden als het bekijken van de livestream.

Lees de voorwaarden op de website van lokaalbestuur.vlaanderen.beAGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR  

Specifieke bepalingen vergaderingen Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst  

De dossiers van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) bevatten veel vertrouwelijke gegevens. Daarom is voor de vergaderingen van het BCSD een specifieke regeling uitgewerkt.

Bekijk de bepalingen op de website van lokaalbestuur.vlaanderen.be

 

EN VERDER
        
Overzicht andere nieuwsberichten

Op de webpagina's met de communicatie van het Crisiscentrum van de Vlaamse overheid vindt u ook nog:


_______________________________________________

Nieuwsbrief Crisiscentrum Vlaamse overheid 19 maart

FEDERAAL

NATIONAAL CRISISCENTRUM

Nieuwe FAQ

Het Nationaal Crisiscentrum heeft op 19 maart om 13.30 uur een nieuwe versie van de FAQ verspreid. Daarin staat onder andere dat er geen attestatiesysteem voor verplaatsingen komt zoals in Frankrijk. 

Hou zeker ook de communicaties van de gouverneurs over de noodplanning in de gaten.

ALGEMEEN

Verduidelijking risicogroepen

Zowel op de website van de FOD Volksgezondheid als op de website van Sciensano vindt u informatie over wie tot de risicogroepen behoort. Het gaat om personen ouder dan 65 jaar (en zeker ouder dan 80 jaar), diabetici, personen met hart-, long-, of nieraandoeningen en personen met een verzwakt immuunsysteem.

Kinderen (ook jonger dan 1 jaar) worden, volgens de momenteel beschikbare informatie, niet ernstig ziek van het coronavirus. Ook zwangere vrouwen lijken geen verhoogd risico te lopen.

Let op: kinderen kunnen het virus wel makkelijk verspreiden. Zij komen dus best niet in contact met mensen die een verhoogd risico lopen.

ALGEMEEN

Aanpassing info-coronavirus.be aan nieuwe maatregelen

Op de website van de FOD Volksgezondheid zijn de veelgestelde vragen aangepast. Ook de aanbevelingen voor scholen en bedrijven zijn aangepast aan de laatste federale maatregelen.

VLAANDEREN
        
AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Dienstverlening bij lokale besturen

Er bestaat veel onduidelijkheid bij de lokale besturen over de vraag in welke mate zij de dienstverlening verder moeten verzekeren, gelet op de maatregelen die de federale overheid heeft afgekondigd in het kader van het bestrijden van de crisis door het coronavirus COVID-19.
 
U leest er meer over op de website lokaalbestuur.vlaanderen.be.
 

AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Richtlijnen voor de organisatie van gemeenteraden
Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft de richtlijnen voor het organiseren van de lokale bestuursorganen geactualiseerd. Fysieke vergaderingen worden intussen afgeraden, tenzij in uitzonderlijke gevallen. Er bestaan mogelijkheden om op een digitale manier de vergaderingen te organiseren. Indien toch een fysieke samenkomst noodzakelijk is, moeten de leden voldoende afstand houden.  

Alle informatie vindt u op de website lokaalbestuur.vlaanderen.be.

 
AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Verkiezingen voor erkende geloofsgemeenschappen uitgesteld

De verkiezingen bij erkende lokale geloofsgemeenschappen die ten laatste in april en mei 2020 moeten plaatsvinden en nog niet zijn georganiseerd, worden voor onbepaalde duur uitgesteld tot de coronapandemie formeel voorbij is.

Het gaat zowel over de verkiezingen van de bestuursorganen van de geloofsgemeenschappen als de verkiezingen van de bestuursorganen van de centrale besturen. De voorbereidende werkzaamheden worden onmiddellijk stopgezet. De huidige leden blijven in functie tot aan de nieuwe verkiezing van de leden.
 
Alle informatie vindt u op de website lokaalbestuur.vlaanderen.be.

 
VDAB
Aangepaste dienstverlening VDAB
VDAB neemt maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De dienstverlening is intussen aangepast. Sinds 17 maart zijn alle VDAB-kantoren gesloten.
De dienstverlening van VDAB blijft gegarandeerd:

 • vdab.be blijft online.
 • 0800 30 700 blijft bereikbaar voor iedereen die een vraag heeft over werk. Ook werkloosheidsuitkeringen in orde brengen kan via dit nummer.
 • Bemiddeling blijft mogelijk via de telefoon.

De aangepaste VDAB-dienstverlening voor werkzoekenden, cursisten, werkgevers en partners vindt u op vdab.be.

 
BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS

Update richtlijnen onderwijs

Naar aanleiding van de strengere maatregelen die woensdag zijn afgekondigd, heeft ook het beleidsdomein Onderwijs de richtlijnen voor scholen aangepast.

Het principe blijft dat kinderen zoveel mogelijk thuisblijven. Kinderen van wie de ouders in een cruciale sector werken en kinderen uit een kwetsbare thuissituatie kunnen op school terecht. Dit geldt ook voor kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs.

U vindt alle informatie op de website van Onderwijs.

 
DEPARTEMENT CJM

FAQ voor cultuur-, jeugd- en mediasector

Het Cultuurloket en het Departement CJM houden een overzicht bij van veelgestelde vragen en antwoorden over de impact van het coronavirus. Dat overzicht is ook voor de jeugdsector interessant. 

Alle informatie vindt u op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

 
KIND&GEZIN

Wat kunnen lokale besturen doen om kinderopvang te garanderen?

Kind&Gezin vraagt in een snelinfo aan lokale besturen om een coördinerende rol op te nemen om een opvangaanbod te verzekeren voor ouders uit cruciale sectoren.

In de voorgestelde acties worden lokale besturen opgeroepen om onder andere in kaart te brengen welke opvanglocaties open kunnen blijven en wat hun capaciteit en bezetting is, en om afspraken te maken met de organisatoren van de kinderopvang om na te gaan wie van de ouders uit cruciale sectoren de komende weken behoefte zal hebben aan kinderopvang.

Bekijk de snelinfo van Kind&Gezin over de rol van lokale besturen om kinderopvang te verzekeren.


VLAAMSE REGERING

Annulering van activiteiten van jeugdverenigingen en vakantiekampen tijdens de paasvakantie

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle en ‘De Ambrassade’, ondersteuner van het jeugdwerk in Vlaanderen, hebben beslist om alle jeugdwerkactiviteiten en vakantiekampen in de paasvakantie te annuleren. De minister en het Vlaamse jeugdwerk roepen ouders op om, vanuit solidariteit met jeugdorganisaties, geen of slechts een gedeeltelijke terugbetaling van de inschrijvingsgelden te vragen.

U vindt meer informatie over de annulering van jeugdwerkactiviteiten en vakantiekampen hier.


AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID

Schakelzorg: nog geen actie vereist

U kon in de nieuwsbrief van het CCVO van 17 maart 2020 lezen over schakelzorgcentra. Zorg en Gezondheid ontvangt daarover veel vragen, maar er wordt nog geen actie verwacht. Deze initiatieven zitten namelijk nog in een conceptfase. De plannen en de rolverdeling hierrond worden verder uitgewerkt in samenwerking met de federale overheid.
In de loop van volgende week volgt meer duidelijkheid.

De meest actuele richtlijnen voor de zorgsector staan op de website van Zorg en Gezondheid.


VAPH

Gewijzigde richtlijnen VAPH

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) heeft haar richtlijnen aangescherpt op basis van de nieuwe maatregelen van de federale regering. Het agentschap heeft een nieuw telefoonnummer (02 249 36 66) voor diensten en voorzieningen, dat sinds 18 maart actief is.

U vindt meer informatie over de nieuwe richtlijnen van het VAPH in de infonota.


DE LIJN

Nieuwe aanpassing dienstverlening De Lijn

De Lijn heeft opnieuw haar dienstverlening aangepast:

 • De Lijn laat nog maar een beperkt aantal reizigers toe per bus en tram.
 • Reizigers mogen niet naast elkaar zitten of staan.
 • Alle belbusritten zijn geannuleerd.

U vindt meer informatie op de website van De Lijn.


ALGEMEEN

Oplijsting nuttige telefoonnummers

Het coronavirus en de genomen maatregelen kunnen heel wat vragen oproepen. Op vlaanderen.be vindt u een overzicht van nuttige websites en telefoonnummers waar u met die vragen terecht kunt.

 
ALGEMEEN

Vrijwilligerswerk

Onze lokale besturen plooien zich steeds meer terug op hun kerntaken. Op sommige medewerkers komt meer stress maar voor anderen komt er tijd en ruimte vrij. We roepen onze lokale besturen dan ook graag op om die medewerkers te motiveren als vrijwilliger.

Mensen die algemeen vrijwilligerswerk willen doen tijdens de coronacrisis kunnen zich aanmelden bij het initiatief ‘Vlaanderen Helpt’. De website vlaanderenhelpt.be biedt een overzicht van de verschillende acties die vrijwilligers in alle Vlaamse gemeenten organiseren om buren en kwetsbare mensen te helpen.

Vrijwilligers die een medische, verpleegkundige of andere paramedische achtergrond hebben, kunnen zich aanmelden om als vrijwilliger in de zorg te helpen. Daarnaast omvat vrijwilligerswerk bijvoorbeeld het doen van inkopen voor een oudere buur, de hond uitlaten, …

Om verzekerd te zijn tijdens vrijwilligerswerk moet iedereen zich registreren via www.vlaanderenhelpt.be.


ALGEMEEN

Let extra op voor phishing

Cybercriminelen sturen momenteel phishing e-mails over het coronavirus. Door middel van een vals loginscherm in een pop-up of e-mail proberen ze geld of informatie te stelen.

Hoe voorkomt u dit? Lees alles op de webpagina over phishing.

_______________________________________________

Nieuwsbrief Crisiscentrum Vlaamse overheid 17 maart

FEDERAAL

NATIONAAL CRISISCENTRUM

Nieuwe FAQ

Het Nationale Crisiscentrum heeft op 16 maart om 20.30 uur een nieuwe versie van de FAQ verspreid. Daarin zijn een aantal wijzigingen opgenomen.

 • Lokale markten mogen doordeweeks doorgaan, als er minstens anderhalve meter tussen de aanwezigen gelaten wordt. In het weekend zijn alleen kraampjes met voedsel toegelaten, onder dezelfde voorwaarde.
 • Bedrijfsrestaurants moeten gesloten blijven.
 • Deelauto’s zijn een transportmiddel en blijven toegelaten.

Hou zeker ook de communicaties van de gouverneurs over de noodplanning in de gaten.

 
VLAANDEREN
        
VLAAMSE OVERHEID

Vlaanderen Helpt

De website Vlaanderen Helpt vermeldt de acties die vrijwilligers op poten zetten in de Vlaamse gemeenten om buren en kwetsbare mensen te helpen.

Stuur uw lokale initiatieven door naar vlaanderenhelpt@gmail.com of vul het onlineformulier in.


AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Gemeenteraden en het coronavirus COVID-19: vraag en antwoord

Kunnen de zittingen van de gemeentebesturen nog plaatsvinden nu het coronavirus COVID-19 rondwaart? Hoe pak je het als lokaal bestuur aan om te vergaderen?  

U leest er meer over op de website lokaalbestuur.vlaanderen.be 
 

AGENTSCHAP NATUUR EN BOS

Richtlijnen ANB voor wandelaars

Gisteren zijn er richtlijnen gekomen over hoe mensen op een verantwoorde manier naar de bossen in Vlaanderen kunnen trekken. Die maatregelen zijn intussen geactualiseerd.  

U vindt de geactualiseerde maatregelen op de website van Agentschap Natuur en Bos.

 
AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING

Meertalige communicatie over het coronavirus

Het Agentschap Integratie en Inburgering werkte mee aan de vertaling van de poster om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Die is nu in 10 talen beschikbaar waaronder het Arabisch, Turks, Pools, Bulgaars, Roemeens en Russisch.
 
U kunt de posters downloaden op hun website.

 
DE LIJN

Aanpassing van de dienstregeling van De Lijn

De Lijn voert een aangepaste dienstregeling in vanaf woensdag 18 maart omdat het gebruikersaantal en het aantal chauffeurs dalen. Het aanbod aan busritten neemt af met 14% en de tramritten met 10%.

U kunt meer info over de dienstregelingen vinden op de website van De Lijn.

 
DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE

Gevolgen van de preventiemaatregelen voor het Vlaams Opleidingsverlof

Opleidingsverstrekkers voor volwassenen moeten ook maatregelen nemen tegen de verspreiding van het coronavirus. Alle fysieke lessen zijn tot en met 3 april opgeschort, daarna start de paasvakantie.  
De opleidingsverstrekker kan kiezen of hij de lessen online geeft, opnieuw inplant na 3 april of de opleiding stopzet. (Een combinatie van die drie opties is ook mogelijk.)

Welke gevolgen dat heeft voor het Vlaams Opleidingsverlof leest u op Vlaanderen.be.

 
AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID

Oproep voor medische reserve

Het Agentschap Zorg en Gezondheid ontving al heel wat meldingen van artsen en verpleegkundigen die willen helpen in de strijd tegen het coronavirus. Wie zijn steentje wil bijdragen, kan mailen naar zorgengezondheid@vlaanderen.be.

U vindt alle informatie op de website van Zorg en Gezondheid.  

 
AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID

Toegang tot woonzorgcentra

Er geldt een verbod op bezoekers in de woonzorgcentra. Toegang is alleen mogelijk voor:

 • interne en externe medewerkers (medische en paramedische hulpverleners, pedicure, kappers en stagiairs)
 • vrijwilligers en mantelzorgers die essentiële zorgtaken uitvoeren bij meerdere bewoners in het woonzorgcentrum.

U vindt alle informatie op de website van Zorg en Gezondheid.

 
BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS

Coronavirus: negen aandachtspunten voor scholen

De tweede schooldag met coronamaatregelen is achter de rug. Er was opvang voor leerlingen, collega’s overlegden met elkaar en zetten taken klaar voor leerlingen. Er zijn nog veel vragen, maar het beleidsdomein Onderwijs en Vorming beantwoordt die graag.  

Op de website van Onderwijs en Vorming staan aandachtspunten voor scholen.

 
AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID

Overschakelen naar schakelzorgcentrum en cohortzorg

Schakelzorgcentra doen de druk op ziekenhuizen afnemen. De zieke patiënten blijven voor een beperkte periode in dit schakelzorgcentrum. Van zodra thuiszorg mogelijk is, wordt deze terug ingeschakeld. Als er veel besmette personen thuiszorg nodig hebben, wordt overgeschakeld op cohortzorg. Dat is een vaste ploeg die besmette patiënten verzorgd.

Hoe het lokaal werkt, leest u in de nota.

 
AQUA FLANDERS

Drinkwater is veilig

De waterbedrijven controleren het kraanwater streng. Waterbedrijven kunnen het coranavirus heel efficiënt en eenvoudig inactiveren. Het drinkwater uit de kraan is veilig.

Lees de antwoorden op de meest gestelde vragen over de waterkwaliteit.