U bevindt zich hier:Start >> Ruimtelijk structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Pepingen

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat u op de hoogte bent, dat u de kans krijgt u te informeren en uw mening te geven over het structuurplan. We moeten tenslotte samen leven in onze gemeente en we hebben allemaal onze eigen behoeften en verlangens die we met elkaar moeten verzoenen door middel van degelijke informatie, inspraak en overleg.

Wat is een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan?

De Vlaamse overheid legt elke provincie en elke gemeente op een structuurplan op te maken voor haar grondgebied. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is het basisdocument voor de ruimtelijke ordening en het ruimtelijk beleid van de gemeente. Het geeft in grote lijnen de algemene visie weer op het gebruik van de ruimte voor wonen, werken, handel, landbouw, recreatie, enz.

Wat zijn de gevolgen van het structuurplan voor de inwoners?

Het structuurplan is enkel bindend voor de overheid. Het legt de krachtlijnen vast voor de ruimtelijke ordening in de toekomst. De gemeente is hieraan gebonden en mag hier niet van afwijken. Op basis van dit plan zal de gemeente later gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen maken. Een uitvoeringsplan vormt de concrete uitwerking van het structuurplan en geeft een bestemming aan percelen. Deze plannen zijn wel bindend voor de burger.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd ter definitieve vastlegging goedgekeurd op de gemeenteraad van 10 maart 2011.

De integrale inhoud van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.