U bevindt zich hier:Start >> Stedenbouwkundig attest

Stedenbouwkundige attesten

Een stedenbouwkundig attest nr. 1, uitgereikt door het gemeentebestuur, geeft duidelijk aan welk stedenbouwkundig statuut een perceel grond heeft. Het vermeldt de bestemming volgens het gewestplan.

Een stedenbouwkundig attest nr. 2 is een principebeslissing van het gemeentebestuur, na advies van het bestuur van Ruimtelijke Ordening, over een voorontwerp van bouw- of verkavelingsaanvraag.

Aanvraagformulier