U bevindt zich hier:Start >> Inkomensgarantie ouderen

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Deze uitkering biedt financiële hulp aan ouderen die niet over voldoende middelen beschikken en is “een vorm van leefl oon” voor 65-plussers.

De aanvraag IGO wordt ingediend op het gemeentehuis – Dienst Sociale Zaken
Greta Verelst
tel. 02 383 14 22
greta.verelst@pepingen.be.

Meer informatie:
Rijksdienst voor pensioenen
Zuidertoren – 1060 Brussel
Tel. 02 529 21 11
www.sfpd.fgov.be 
of gratis pensioenlijn 1765