U bevindt zich hier:Start >> Sportprijs vereniging

Kandidaturen voor de sportprijs - VERENIGING

invulformulier 2020

Het gemeentebestuur reikt jaarlijks de sportprijs Pepingen uit. De periode waarop de sportprijs betrekking heeft, loopt van 1 augustus tot 31 juli.

Met het toekennen van de sportprijs wil het gemeentebestuur een belangrijke stimulans geven aan het sportleven in Pepingen. Initiatieven en/of prestaties van uitzonderlijke kwaliteit of speciale inspanningen met betrekking tot het beoefenen en bevorderen van de sport komen in aanmerking voor de sportprijs. Een vereniging en een individuele Pepingenaar kan voorgedragen worden voor de prijs of kan zichzelf kandidaat stellen.

De sportprijs wordt toegekend door een jury aan de hand van de gegevens die op dit formulier worden ingevuld. De vragen verwijzen naar de criteria die de jury hanteert voor het toekennen van de prijs. Vul het formulier dus waarheidsgetrouw en zorgvuldig in.

Het initiatief moet niet noodzakelijk aan alle criteria voldoen.

Verdere motivering of bijkomende opmerkingen kunnen als bijlage aan dit formulier toegevoegd worden. Ook affiches, folders, artikels e.d. kunnen het dossier aanvullen.

Hieronder kunt u een VERENIGING kandidaat stellen voor de Pepingse sportprijs (ten laatste 16 augustus 2020)

Voor een individu geldt een ander formulier: klik hier als u een INDIVIDU wilt kandidaat stellen voor de sportprijs.

Kandidaat (VERENIGING)

Contactgegevens kandidaat
*
*
*
*
*
*
VRAAG 1 - DE ACTIVITEIT (5 punten)
*
VRAAG 2 - HET PUBLIEK (5 punten)
*
VRAAG 3 - DE PROMOTIE (5 punten)
*
VRAAG 4 - DE MEERWAARDE (5 punten)
*
VRAAG 5 - SAMENWERKING (5 punten)
*
VRAAG 6 - UITSTRALING VAN DE GEMEENTE (5 punten)
*
VERDERE MOTIVERING - BIJKOMENDE OPMERKINGEN
BIJLAGEN